Jdi na obsah Jdi na menu
 


Intoxikace

5. 6. 2009

INTOXIKACE     

 

Jsou často se vyskytující (průměrně 5 – 10% výjezdů – nejvíce však alkohol)

Dělení:

a) endogenní     - metabolický rozvrat

                        - selhání jater, ledvin, endokrinních žláz

b) exogenní       - pevná látka

                        - tekutá látka

                        - plynná látka

                        - živočišná látka

                        - rostlinná látka

                        - toxiny

                        - chemická látka

 

Dle cesty vstupu:

a) alimentární (per os)

b) inhalační

c) perkutánní

d) parenterální

 

Klinika:

a) obecná - nespecifická

- poruchy vědomí (kvantitativní i kvalitativní)

- poruchy oběhu (bradykardie, tachykardie, hypotenze, hypertenze)

- poruchy dýchání (hypoventilace, hyperventilace, hypoxie, hypoxémie)

- poruchy vn. prostředí (acidóza, alkalóza, dehydratace)

- poruchy gastroenterologické (nauzea, zvracení, průjem, zácpa)

 

b) specifická

- změny barvy kůže

            - bledá (součást anemického syndromu)

            - suchá (dehydratace)

            - vyšňová (CO)

            - žlutá (ikterus)

- porušení celistvosti kůže

            - vpichy (toxikománie)

            - ranky (uštknutí, bodnutí)

- zornice

            - mióza (opiáty, inhibitory acetylcholinesterázy)

            - mydriáza (Atropin)

- dech (fetor ex ore)

            - alkohol

            - česnek (organofosfáty)

            - mandle (kyanid)

            - urea (selhávání ledvin, jaterní cirhóza)

            - aceton (ketolátky – hyperglykemické koma)

 

 

 

-= POSTUP V PNP =-

 

1.

Aktivace záchranného řetězce – laická technická, zdravotnická

- vyproštění ze zamořeného prostředí

- dbát na vlastní bezpečí a chránit se před intoxikací (vyčkat odborné technické pomoci)

- intoxikace povinně hlásit!

            - 90% intoxů = suicidální            - 90% demonstrativní činy

                                                           - 10 % ostatní činy

            - 10% intoxů = náhodné (průmyslové otravy), vraždy

 

2.

Postup ZZS

- diagnostika

- zajistit ZŽF (KPR, podání antidot, eliminace látky, jedu)

- Dig.Dg.: bezvědomí – příčina extrakraniální exogenní

- stabilizace a monitorace (UPV, podpora oběhu - SM, infuzoterapie, normovenitlace, normoperfuze)

- anamnéza:     předchorobí (suicidální pokusy, řezné rány)

                        užívané léky

                        hospitalizace na psychiatrii

                        abusus

- zajistit:           prázdné obaly od léků

                        zvratky

                        zbytky jídel (houbovky)

- možná konzultace – Centrum otrav (Ústav toxikologie – Praha)

- transport do ZZ – interní příjem, u těžších stavů ARO

 

ELIMINACE JEDŮ

a) inhalační intox

- čerstvý vzduch, O2, UPV – CPAP

- u bezdeší – PEEP, 02 FiO2 1,0

- lokálně kortikoidy – megadávky i.v. bolus

- symptomatická léčba

 

b) perkutánní intox

- imobilizace končetiny

- elevace končetiny

- elastická bandáž – lymfatická drenáž

- neutralizace (poleptání)

 

c) alimentární intox

- vyvolat mechanicky zvracení (KI: novorozenci, děti, bezvědomí, doba delší než-li 4 hod. od intoxu, otravy způsobené rozpouštědly, Jarem, mýdlem, kyselinami, louhy)

- látku naředit – 500 ml teplé vody = 100 ml vlažné vody a NaCl na EX

- podat emetika (Apomorfin)

- po zvracení (Carbosorb 50g/100 ml pro adultis, 1g/Kg dávka pro děti)

- nikdy nepodávat mléko!

- u bezvědomce = žaludeční laváž

            - zajistit DC (ETI)

            - NG sondáž (poslech epigastria + fouknout vzduch)

            - laváž FR 100 – 200 ml = odsátí = opakovat proces (hlídat objemy = co jde tam, musí ven)

- klysma – výplach tl. střeva

            - teplá voda + projímadlo (Lafinol – tuk, Salinické – sůl)

            - dávat opakovaně (po 24hod, po 48hod)

            - u látek s enterohepatálním oběhem (houby, saliciláty, neuroleptika)

                        - ty procházejí játry, střevem a zpět do oběhu (proto klysma opakované)

            - u látek vylučované ledvinami

- Forsírovaná diuréza – Furosemid (diuretikum Henleyho kličky) nebo Manitol (osmotické diuretiku) =doplňovat zároveň H2O a minerály!

- u renálního selhání = hemodialýza

            - u látek hepatotoxických =hemoperfúze přes semipermeabilní membránu dle koncentračního spádu          - u látek CO, kyanidy = výměnná transfuze

            - u látek vázající se na plasmu = Plasmaferéza (omytí krvinek a náhrada plasmy)

 

-= ANTIDOTA =-

principy:

- reakce protilátky X antigenu

- reakce chemické látky = vzniká neškodná

- reakce urychlení eliminace

 

Anexate (Flumazenil)

- specifické antidotum benzodiazepinů (Apaurin, Rivotril)

- 0,5 mg/5 ml

- podává se frakciovaně nebo v infuzi

- má krátký poločas rozpadu

 

Atropin

- PSL

- 0,5 mg/1 ml

- u otrav organofosfáty (pesticidy, insekticidy), beta-blokátory (Methypranolol - Trimepranol, Pindolol -   Visken, Methyprolol - Betalock, Betoxolol – Locren)

 

Acetylcistein (Broncholysin)

- mukolytikum expektorans

- u otrav Paralenem (Paracetamol) – neopioidní analgetikum

 

Beta-blokátory

- u otrav Atropinem

 

Carbosorb

- střevní adsorbens - universální

- Adsorpční uhlí pohlcuje svůj povrch plyny a toxické látky ze zažívacího ústrojí. V organismu se nevstřebává. Po užití ústy chrání sliznice zažívacího ústrojí před dráždivými účinky složek potravy a před průjmy

- 50mg/100 ml

- KI: Přípravek se nepodává dětem do 3 let

 

Celaskon

- vitamin C

- u otrav houbami, methanolem

 

Calcium

- u otrav methanolem, u hyperkalémie

 

Digitalis antidot

- specifické antidotum u otrav náprstníkem (Digitalis purpurea)

 

Dexamethazon

- u inhalačních otrav

 

Etanol (Líh)

- antidotum Metanolu, Etylén glykol (Fridex)

 

G40%, glukagon

u otrav (nehod) inzulinem, perorálními antidiabetiky

 

Cheláty

- antidota u otrav těžkými kovy

 

Intrenon (Naloxone)

- antidotum opiátů

- 0,4 mg/kg, rychle metabolizuje, pacient musí být před podáním řádně proventilován!

 

Kanavit (vitamin K)

- u otrav Warfarinem

 

Metylénová modř

- u otrav anilínovými barvivy, nitráty

 

Natrium nitrosum, Thiosulfát, Nitramil, 4DMAP

- u otrav kyanidy

 

O2

- u otrav dráždivými plyny, CO, CO2

 

Parafínový olej

- u otrav org. rozpouštědly (benzin)

 

Séra:

Serum Antiviperium – proti Zmiji obecné (Vipera berus)

Serum Antibotulinum – proti botulotoxinu

Serum TEGA – pasivní imunizace tetanickým antiglobulinem

Serum Antirabies – proti vzteklině

Serum Antigangrenosum

 

-= INTOXIKACE FARMAKY =-

 

tvoří 80% otrav

u 50% + komplikace s alkoholem

obecně postup dle PNP

 

a) Barbituráty

- Fenobarbitat, Histex

- navozují spánek, útlum ZŽF

- dají se dobře eliminovat hemodialýzou, hemoperfuzí

 

b) Nebarbituráty

- Ketamin (nebarbiturátové celkové anestetikum)

 

- mají podobný účinek

- špatně se dialyzují, hemoperf.

 

c) Benzodiazepiny

- Rohypnol, Apaurin, Rivotril

- navozují útlum, mají myorelaxační účinek

TH: hemodialýza, hemoperfúze

- Antidotum: Anexate (Flumazenil)

- smrtelná dávka: 2 g

 

d) Neuroleptika

- Plegomasin, Tizercin, Haloperidol, Droperidol

- mají enterohepatální oběh

TH: symptomatická, klysma

- smrtelná dávka: 2 g

 

e) Antidepresiva (blokátory monoaminooxidázy)

- ohrožují kardiovaskulární systém = komorové tachykardie, bradykardie, fibrilace = nutno monitorovat!

- nedají se dialyzovat, hemoperf.

- mají enterohepatální oběh

TH: klysma

 

f) Saliciláty (ASA)

- Aspirin

- jsou hepatotoxické, dělají tkáňovou acidózu, krvácení (antiagregans)

TH: klysma, NaHCO3, hemodialýza, hemoperfuze

- smrtelná dávka: 20 g (40 tab. Aspirinu)

 

g) Paracetamolum

- Paralen

- je hepatotoxický

TH: eliminace – výplach, klysma

- antidotum: Broncholysin (Acetylcistein) – mukolytikum expektorans

- smrtelná dávka: 15 g (30 tab. Paralenu)

 

h) Opiáty, Heroin

- útlum dechového centra, mióza

TH: UPV = řádná ventilace = antidotum

- antidotum: Naloxone (Intrenor)

 

ch) Atropin

- tachykardie

TH: Beta-Blokátor, výplach, klysma, hemodialýza

 

i) Beta-Blokátory

- bradykardie, bronchokonstrikce

TH: antidotum – SM (Atropin, Adrenalin)

 

j) Digoxin

- působí arytmie, žluté vidění

TH: Digitalis antidot

 

k) Inzulin, perorální antidiabetika

- obraz hypoglykemického komatu

- křeče, agresivita, amence

TH: antidotum – G40%, glukagon

 

l) Fibrinolytika

- antidotum – Fibrinogen

 

-= OTRAVY =-

 

Otrava alkoholem (ethanol, ethylalkohol)

udává v % alkoholu (pivo 5%, víno 12%, vodka 40%, absint 80%)

v 1 litru piva = 50 mg alkoholu (5%)

v 1 litru vodky = 400 mg alkoholu (40%)

smrtelná dávka 400 – 800 mg (na ex)

hladina alkoholu v krvi () = g (alkoholu) : kg (živá váha) x 0,7 = promile

za hodinu odbourá tělo 0,1 (tj. 10g/hod)

- do 1 – euforie

- do 2 – hypnotikum (agresivita)

- do 3 – narkotikum

- do 4 – asfyktický účinek (edém mozku, acydóza)

TH: symptomatická

G5% + inzulin

vitamíny

výplach žaludku + Carbosorb

 

Otrava Methanolem

vzniká při nedokonalé destilaci (Methyl alkohol)

v těle se odbourává na formaldehyd, kyselinu mravenčí (toxické látky)

smrtelná dávka: 30 ml

TH: čistý líh (99% ethanol) v infuzi na hladinu 1/24hod.

NaHCO3, dialýza

 

Otrava Ethylénglykolem (Fridex)

dehydrogenázou odbouráván na oxaláty

TH: antidotum – ethanol na hladinu 1/24hod

symptomaticky

 

Otrava organofosfáty

- estery kyseliny fosforečné (zápach po česneku!)

- bojové chemické látky (Sarin, Iperit, Soman) – nervově paralytické jedy

- pesticidy, insekticidy (Fosfocion, Aracion)

vstřebávají se i kůží, sliznicí, dechem, perorálně

Klinika: 1)působí jako acetylcholin (blokuje acetylcholinesterázu)

křeče, svalové ochrnutí (myorelaxace)

hrozí udušení z obrny bránice

2)působí chorinergicky (muskarínové účinky)

myóza, bradykardie, hypotenze, salivace, průjem, bronchokonstrikce

3)působí nikotinovým účinkem

vazokonstrikce, tachykardie

TH: Atropin – Mega dávky 10 mg!! – až do otravy Atropinem

symptomaticky (antiedémová léčba, UPV, atd.)

 

Herbicidy

- ničitelé plevele

- Dramoxan

hepatotoxický

TH: antidotum: hlína (Křemičitan hlinikodraselný)

 

Rozpouštědla

- aromatické uhlovodíky

- benzin, toluen, nafta, kerosin, atd.

inhalační účinek narkotický

perorálně účinek hepatotoxický, působí renální selhání

TH: parafínový olej (Lafinol) – váže na sebe uhlovodíky a odchází stolicí

vyvolávat zvracení je kontraindikováno!

 

Pěnivé roztoky (saponáty)

- Jar, mýdlo, atd.

vyvolávat zvracení a podávat tekutiny je kontraindikováno!

TH: symptomaticky

laváž žaludku, odsátí obsahu

 

Kyanovodík

- kyanid, ciankály (rozpouštědla zlata, galvanizace)

zápach po mandlích (100ks mandlí stačí na otravu!)

účinek cytotoxický (blokuje vstup O2 do buněk = acydóza)

tvoří methemoglobin (není schopný vázat O2, ale váže kyanovodíky)

TH: antidotum – Natrium nitrosum, Amilnitrit1

výplach, odsátí

symptomaticky

 

Anilínová barviva

- razítková modř, atd.

tvoří methemoglobin (tkáňová hypoxie a acydóza)

Klinika: modrá kůže, sliznice, nehty!

TH: metylénová modř (vytěsňuje methemoglobin)

vitamin C

O2

 

Dráždivé plyny

- syrovodík (jímky, latriny), čpavek (zimní stadiony), chlor (chemičky), fosgen (bojový plyn) – vzniká při spalování PVC (PET-lahve)

Klinika: dušnost, nekardiální plicní edém

TH: bronchodilatancia, kortikoidy

O2 + CPAP

 

CO – oxid uhelnatý

 

tvoří karboxihemoglobin (CO se vážě na Hb 200 x snáž – má větší afinitu)

-          20% saturace – hypnotikum

-          40% saturace – bezvědomí, hypoxie

-          60% saturace – smrt! Anoxie mozková, KPCR nereagující

je lehčí než-li vzduch (stoupá tudíž vzhůru)

vzniká při nedostatečném spalování

je součástí svítiplynu

Klinika: višňová barva kůže a sliznic

PP: lehnout k zemi!

TH: hyperbarox

výměnná transfuze krve

UPV + PEEP, Antiedémová léčba

 

CO2 – oxid uhličitý

tvoří karbaminohemoglobin (CO2Hb)

vzniká při kvašení

dělá globální respirační insuficienci (zvýšený PaCO2 nad 9kPa)

TH: UPV + O2

hyperventilace

 

Těžké kovy

- Hg, As, Pb, Fe, aj.

většinou náhodné intoxikace

poškozují hematopoézu, působí hepatorenální selhání

TH: antidotum Cheláty (váží těžké kovy a vylučují je)

antidotum Fe – Desferal, Devenan

 

Klobásový jed – Botulotoxin

15     plechovky s masem, atd.

var nad 100°C jej ničí!

účinek nervověparalytický

stačí malé množství (lžička) = křeče, gastrointestinální potíže

TH: antidotum – antibotulinové sérum

výplach, klysma, Carbosorb

 

Louhy a kyseliny

vyvolávat zvracení je kontraindikováno!

louhy = kolikvační nekrózy (hluboké, sýrovité)

kyseliny = koagulační nekrózy (povrchové poleptání)

TH: kortikoidy (nosogastrická sonda)

 

Houby

a) otrava nepravá

- příznaky intoxikace u jedlé houby (špatně skladované, připravené, zpracované)

- alergie (zvracení, průjem, atd.)

b) otrava pravá

- houby toxické (nejedlé)

1) Gastroenterotické

       Hřib satan                       Holubinka

zvracení, křeče žaludku, dehydratace, průjem

2) Neurotoxické

            a) Mikoatropinové (účinek Atropinu)

            - Muchomůrka červená (Amanita muscaria)

           - srdeční selhání, halucinace, tachykardie

            TH: výplach, klysma, antidotum Beta-Blokátor

            b) Muskarinové

            - Muchomůrka tigrovaná (Amanita pantherina)

             - účinek PSM (jako organofosfát)

            - bronchokonstrikce, průjem, bradykardie

            TH: antidotum Atropin

3) Hepatotoxické

- Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)

velmi toxická = jedna houba = smrt až 3 lidí

příznaky jsou prvních 12hodin skryté!

poškozuje játra a ledviny!

TH: opakovaná klysmata

antidotum: G penicilin (mega dávky až 1 000 000 J/Kg!!!)

hepatoprotektiva

kortikoidy (megadávky)

dialýza

 

4) Halucinogenní

- Lysohlávky (Psylocibe)

Jed = Psilocibin (smrtelná dávka 17 g)

15 ks = halucinace

v jakémkoliv stavu je její účinek stejný (vařená, sušená, atd.)

její účinek potencuje mariuhana!

 

Rostliny

Konvalinka (Convallaria majalis)

kardioglykosid (Digitoxin)

 

Rulík zlomocný (Atropa bella-donna)

obsahuje atropin a hyoscyamin

Klinika: vyvolává uklidnění, ospalost, až narkózu, mydriáza, halucinace, po excitaci přichází ochablost, hypoventilace

Smrtelná dávka: 10 – 12 bobulí (většinou jako záměna u dětí = zde 3 – 4 bobule!)

 

Durman obecný (Datura stramonium)

obsahuje daturamin, atropin, nikotin

Klinika: podobná jako u rulíku (intoxikace atropinem)

 

Bez černý (Sambucus nigra)

Kůra a listy jsou jedovaté

Obsahuje – glykosidy (sambucinigrin)

Klinika: silné zvracení, průjmem, nechutenství, slabost (hrozí dehydratace a rozvrat vnitřního prostředí!)

 

Bolševník obecný (Heracleum sphondylium)

obsahuje furanokumariny

nejvíce jedovaté jsou nezralé plody!

po doteku, zejména na světle, vyvolává kožní projevy – otoky, vyrážky, puchýře až záněty!

 

Difenbachie skvrnitá (Dieffenbachia maculata)

obsahuje krystaly šťavelanu vápenatého, jenž dráždí pokožku, oči i sliznice(v očích působí dočasnou slepotu)

po požití rostliny se objevuje slinění, zvracení, křeče, záněty a otoky zejména v ústech, v krku a na rtech

může působit i respirační potíže (otok hrtanu)

 

-= CHRONICKÉ OTRAVY - PRŮMYSLOVÉ =-

v PNP moc nejsou = nejsou tolik akutní

Abusus (nadužívání léků, toxikománie)

chronické užívání léků a látek, které mění psychiku i fyz. stav uživatele

- psychická závislost

- fyzická závislost (zapojuje se do metabolických procesů)

a) akutní obluzení – ovlivnění vědomí, bolesti

b) akutní intoxikace – otrava!

c) abstinenční příznaky – vegetativní (tělo se dožaduje drogy – zvracení, salivace, tachykardie, atd.)

d) chronický abusus – malnutrice, kachexie, časté infekty

 

1) Neopioidní analgetika, sedativa, hypnotika

alkohol – abstinent

- příležitostný konzument

      - pravidelný konzument

      - alkoholik

chronicky působí: alkoholová demence (vymýšlení = „Korsakovsky syndrom“)

                           tremor (Flaping tremor)

                           jaterní cirhóza (zvýšené riziko karcinomu jater)

TH: antabus

 

Opiáty (nezralé makové hlavice)

- opiáty morfinového typu

deriváty:

HEROIN

- 1g/1000Kč (dávka cca. 100 – 200 mg)

- vaří se na lžičce s citrónkou

BROUWN

- 80 x silnější!

klinika: miosa, hypotenze, bradykardie, opocení, křeče

TH: UPV, antidotum Intrenor (Naloxon)

Odvykání: Psychiatrie (Metanon – perorální derivát morfinu)

 

Psychostimulancia

Kofein, Thein

- snižují potřebu spánku, dělají tachykardii

100 mg/šálek kávy (smrtelná dávka 10g)

Nikotin

- dělá tachykardii, vasokonstrikci

Efedrin

- účinek SM

Fermetrazin, Dextermetazin

- Amfetaminy, Memtamfetaminy (Pervitin)

Kokain

- afrodisiakum

- nejčastěji se podává intranasálně (šňupání)

- dělá vasodilataci, stimulaci

Derivát Crack

 

Halucinogeny

- Muchomůrka červená, muškátový oříšek, lysohlávky, Ketamin, aj.

PCP – andělský prášek (po vysazení působí psychotické ataky „Flash-back“)

LSD, Toluen, THC

Heroinový plicní edém – obraz ARDS

Kokainový šok – obraz anafylaktického šoku